Vendndodhja juaj: Shtëpi
 • Stili i ndërmarrjes
 • Stili i ndërmarrjes

  • Company reception

   Pritja e ndërmarrjes

  • Office area

   Zona e zyrës

  • Office area

   Zona e zyrës

  • Production department

   Departamenti i prodhimit

  • Production department

   Departamenti i prodhimit

  • Warehouse

   Magazina

  • Meeting room

   Dhoma e mbledhjes